MIWA

№18_13_MIWA.jpg

MIWA

Written and directed by Hideki Noda

Tokyo Metropolitan Theatre/Playhouse(TOKYO)
4 October 2013 - 24 November 2013
Theater BRAVA!(OSAKA)
28 November 2013 - 1 December 2013
Kitakyushu Performing Arts Center(KITAKYUSHU)
6 December 2013 - 8 December 2013

CAST
Rie Miyazawa
Eita
Mao Inoue
Keisuke Koide
Kenji Urai
Sayaka Aoki
Narushi Ikeda
Hideki Noda
Arata Furuta
 
Ruiko Akikusa, Elisa Akiyama, Takaya Oishi, Tomoko Onishi, Itsuki Kawaharada, Masanori Kikuzawa,

Masatoshi Kihara, Hirokazu Kochi, Ayaka Kondo, Fukiko Sasaki, Babibube Sato, Yugen Sato, Shiori,

Naomi Shimotsukasa, Hiroki Takeuchi, Takamori Teuchi, Maiko Dohi, Kotaro Torii, Yurika Nakahara,

Kanako Nishida, Takuma Noguchi, Junko Fukai, Yuta Matoba, Hirofumi Rokugawa

STAFF
SET DESIGN Yukio Horio
LIGHTING DESIGN Ikuo Ogawa
COSTUME Kodue Hibino
SOUND DESIGN Yukio Takatsu
CHOREOGRAPHY Kuniko Kisanuki
VISUAL EFFECT Shutaro Oku
HAIR AND MAKEUP Isao Tsuge
PRODUCTION MANAGER Masataka Sesaki
PRODUCER Hiroyuki Suzuki

Produced by NODA・MAP

“MIWA” SPACIAL WEBSITE