In the forest, under cherries in full bloom

№22_18_sakura.jpg

 

NODA・MAP 22nd Production

In the forest, under cherries in full bloom

Written and Directed by Hideki Noda

 

[Tokyo]

September 1 – 12, 2018 Tokyo Metropolitan Theatre / Playhouse

[Paris]

September 28 – October 3, 2018 La salle Jean Vilar / Théâtre National de Chaillot

[Osaka]

October 13 – 21, 2018 Shinkabukiza

[Kitakyushu]

October 25 – 29, 2018 Kitakyushu Performing Arts Center / Hall

[Tokyo]

November 3 – 25, 2018 Tokyo Metropolitan Theatre / Playhouse

 

CAST:

Satoshi Tsumabuki, Eri Fukatsu, Yuki Amami, Arata Furuta

Natsuko Akiyama, Koji Ohkura, Takashi Fujii, Nozomi Muraoka

Mugi Kadowaki, Narushi Ikeda, Guin-Poon-Chaw, Hideki Noda"

 

Ryo Ikeda, Shiori Ishikawa, Keisuke Oda, Miki Kamioka, Satoshi Kamimura, Itsuki Kawaharada, Ayaka Kondo, Toshihiko Jo, Mayu Suetomi,

Hanano Teshirogi, Kei Hashizume, Rei Hanashima, Sayuri Fujii, Makoto Matsumoto, Yuta Matoba, Sakurako Moteki, Tomohiro Yoshida, Hirofumi Rokugawa

 

CREATIVE STAFF:

Scenic Design Yukio Horio

Lighting Design Motoi Hattori

Costumes Kodue Hibino

Sound Design Marihiko Hara

Sound zAk

Choreography Shigehiro Ide

Hair and Make-up Isao Tsuge

Stage Manager Masataka Sesaki, Takayuki Matsuura

 

NODA・MAP