FAKESPEARE

No24_21_fakespeare_02.jpg

 

NODA・MAP 24th Production

FAKESPEARE

Written and Directed by Hideki Noda

 

[Tokyo]

May 24 – July 11, 2021 Tokyo Metropolitan Theatre / Playhouse

[Osaka]

July 15 – 25, 2021 Shinkabukiza

 

Issey Takahashi

Jay Kabira, Tsuyoshi Ihara, Atsuko Maeda, Nozomi Muraoka

Kayoko Shiraishi, Hideki Noda, Isao Hashizume

 

Shiori Ishikawa, Yudai Mark Iwasaki, Saeko Ura, Satoshi Kamimura, Itsuki Kawaharada, Yuji Shirakura, Mayu Suetomi, Miki Tanimura

Takamori Teuchi, Rei Hanashima, Natsumi Mase, Makoto Matsumoto, Yuta Matoba,Sawaka Minaguchi, Sakurako Moteki, Tomohiro Yoshida

 

Scenic Design Yukio Horio

Lighting Design Motoi Hattori

Costumes Kodue Hibino

Sound Design Marihiko Hara

Sound Junko Fujimoto

Choreography Shigehiro Ide

Hair and Make-up Eri Akamatsu

Stage Manager Masataka Sesaki

 

NODA・MAP