Q:A Night At The Kabuki

No23_19_Q.jpg

 

 

NODA・MAP 23rd Production

Q : A Night At The Kabuki

Inspired by A Night At The Opera

Written and Directed by Hideki Noda

 

[Tokyo]

October 8 – 15, 2019 Tokyo Metropolitan Theatre / Playhouse

[Osaka]

October 19 – 27, 2019 Shinkabukiza

[Kitakyushu]

October 31 – November 4, 2019 Kitakyushu Performing Arts Center / Hall

[Tokyo]

November 9 – December 11, 2019 Tokyo Metropolitan Theatre / Playhouse

 

CAST:

Takako Matsu, Takaya Kamikawa

Suzu Hirose, Jun Shison

Satoshi Hashimoto, Kazushige Komatsu, Kayo Ise, Aki Hano

Hideki Noda, Naoto Takenaka

 

Yuga Akiyama, Shiori Ishikawa, Saeko Ura, Keisuke Oda, Satoshi Kamimura, Itsuki Kawaharada, Yukiaki Kiyama, Yamato Kochi, Ayaka Kondo, Mayu Suetomi

Yuuka Suzuki, Miki Tanimura, Makoto Matsumoto, Yuta Matoba, Mala Morgan, Takuya Yagyu, Miyuki Yahata, Tomohiro Yoshida, Hirofumi Rokugawa

 

CREATIVE STAFF:

Scenic Design Yukio Horio

Lighting Design Motoi Hattori

Costumes Kodue Hibino

Hair and Make-up Isao Tsuge

Sound Design Marihiko Hara

Sound Junko Fujimoto

Choreography Shigehiro Ide

Stage Manager Masataka Sesaki

 

NODA・MAP / SME  / SMP